Tiekamies 2018.gada 
20. un 21. oktobrī, Kuldīgā!

teatris.ir.visur@gmail.com / +371 26278483

 .